Αρνητική εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις ανεμογεννήτριες στη χερσόνησο του Μαλέα

475

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας με την υπ’ αριθ. 39/31-5-2021 απόφασή του γνωμοδότησε αρνητικά για τις δύο Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως προς την τοποθέτηση των Ανεμογεννητριών στη Χερσόνησο του Μαλέα και η γνωμοδότηση αυτή αποφασίστηκε να κατατεθεί στη διαβούλευση.

Δείτε την ΑΠΟΦΑΣΗ