Βελανίδια – Για να θυμούνται οι Παλαιότεροι και να γνωρίζουν οι Νεώτεροι.

215

Από την ανάληψη της δικής μου Δημοτικής Αρχής το 2011, οι κάτοικοι και οι φορείς των Βελανιδίων μετέφεραν ως κύριο αίτημά τους την «εύρεση νερού».

Διότι παρά τις επανειλημμένες ανορύξεις γεωτρήσεων δεν είχε βρεθεί νερό, με αποτέλεσμα να μεταφέρεται με φορτηγά το Καλοκαίρι.  Έτσι ως έσχατη λύση, ο τέως Δήμος Βοιών προμηθεύτηκε μονάδα αφαλάτωσης, η οποία βοήθησε αλλά δεν έλυσε το πρόβλημα, λόγω ποσότητας και κόστους.

Θυμάμαι ότι σε εκδήλωση των Συλλόγων των Βατίκων στον Πειραιά, υποσχέθηκα ότι η εύρεση νερού στα Βελανίδια θα ετίθετο σαν πρώτη προτεραιότητα.

Ζήτησα από τον Γεωλόγο  κ. Χρήστο Φίλη να ερευνήσει εάν υπήρχε ικανή ποσότητα νερού στο υπέδαφος και να μας υποδείξει το χώρο, κάτι που έγινε.

Ο Δήμος προχώρησε στις μελέτες, στις αδειοδοτήσεις, στη δημοπράτηση και την ανόρυξη της γεώτρησης με προϋπολογισμό 53.000,00 € το έτος 2013, η οποία ήταν επιτυχής αφού η δοκιμαστική λειτουργία έδειξε μεγάλη ποσότητα νερού.

Με δεύτερη εργολαβία προϋπολογισμού 70.000,00 €, τοποθετήθηκε το αντλητικό συγκρότημα και το φίλτρο, συνδέθηκε με το δίκτυο ύδρευσης και υδροδοτήθηκε η Κοινότητα των Βελανιδίων, κάτι που συνεχίζεται έως τώρα.

Ανταμοιβή μας, η άφατη ευχαρίστηση και ικανοποίηση των κατοίκων των Βελανιδίων, η οποία εκφράστηκε με κάθε τρόπο.

Παράλληλα στην πορεία έγιναν και τα παρακάτω έργα από το Δήμο:

 • Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Βελανιδίων και Αγ. Νικολάου, προϋπολογισμού 681.000,00 €.
 • Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην Δημοτικού Σχολείου Βελανιδίων Δ.Ε. Βοιών. (Σύμβαση 17-08-2021) Προϋπολογισμός μελέτης με το ΦΠΑ 30.221,84 €.
 • Ανακαίνιση και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων Δήμου Μονεμβασίας. (Σύμβαση 16-01-2023). Για τα Βελανίδια επισκευάζεται το κοινοτικό γραφείο. Προϋπολογισμός μελέτης για το κοινοτικό γραφείο με το ΦΠΑ 11.058,78 €.
 • Αποκατάσταση πρανών δρόμων στις Τ.Κ. Βελανιδίων, Λαχίου και Δ.Κ. Νεάπολης. (Σύμβαση 28-12-2017).  Για τα Βελανίδια κατασκευάστηκε τοίχος αντιστήριξης στη θέση «Ξεροβοσκοίνα» μήκους 100,00 μ. και ύψους 2,00 μ. Προϋπολογισμός μελέτης για τον τοίχο με το ΦΠΑ 20.000,00 € περίπου.
 • Αποκατάσταση πρανών και οδοστρώματος στην Τ.Κ. Βελανιδίων. (Σύμβαση 30-12-2014).  Κατασκευάστηκαν λιθοδομές συνολικού μήκους 23,00 μ.   Προϋπολογισμός μελέτης με το ΦΠΑ: 10.234,90 €.
 • Τσιμεντοστρώσεις κάθε χρόνο. Περίπου 7.000,00€/έτος.
 • Διάνοιξη του περιφερειακού δρόμου στα Βελανίδια, περίπου 400,00 μ.
 • Αγροτική Οδοποιία (τσιμεντοστρώσεις σε αγροτικούς δρόμους σε δύσκολα σημεία). Ένταξη στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, μετά από μελέτη του Δήμου, υποβολή πρότασης, έγκριση, δημοπράτηση, έχει ήδη εκτελστεί.
  Προϋπολογισμός 30.000,00 €
 • Αλλαγή φωτιστικών ιστών και σωμάτων 14.000,00 € το έτος 2023.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ