Βράβευση του Δήμου στο 1ο Θεματικό Συνέδριο των ΚΕΠ Υγείας.

418

Στο 1ο Θεματικό Συνέδριο των ΚΕΠ Υγείας, που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Ηγουμενίτσας  την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου  και το  Σάββατο 1 Δεκεμβρίου  2018,  ο Δήμος  Μονεμβασίας  βραβεύθηκε  για  τον  τρόπο λειτουργίας  και τις επιτυχείς και σημαντικές δράσεις του δημοτικού ΚΕΠ Υγείας από το 2015 μέχρι σήμερα.

Η διατήρηση  της  υγείας  των  «υγιών» πολιτών μέσω ενημέρωσης,  ευαισθητοποίησης και προσυμπτωματικού ελέγχου με βάση τα Διεθνή Πρωτόκολλα, αποτελεί σκοπό του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ