Β’ Επαναληπτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Α’ Λιμενικού Τμήματος Παλαιάς Μονεμβασίας

761

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής  της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Α’ Λιμενικού Τμήματος Παλαιάς Μονεμβάσιας.

Η Β’ επαναληπτική Δημοπρασία θα διεξαχθεί την 29η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 πμ έως 11.00 πμ στα γραφεία του Αυτοτελούς Γραφείου Ν. Λακωνίας στη Σπάρτη – οδός Όθωνος Αμαλίας 93.

Για περισσότερη πληροφόρηση αναγνώσατε την Περίληψη της Διακήρυξης της δημοπρασίας.