Β’ κατάθεση εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων μελετών έργων στο Ταμείο Ανάκαμψης προϋπολογισμού 5.055.578,02 €

341

Ο Δήμος Μονεμβασίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ», υπέβαλε στις 6.5.2022  φάκελο με τις εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις για τη χρηματοδότηση της αίτησης  με τίτλο «Παρεμβάσεις Βελτίωσης Δημοσίων Χώρων σε Δημ. Ενότητες του Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 5.055.578,02 €.

Η πρόταση περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων στον υφιστάμενο πολεοδομικό χώρο των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.

Συγκεκριμένα η υποβληθείσα  πράξη περιλαμβάνει τα κάτωθι  υποέργα:

          Υποέργο 1: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (απέναντι από το καρνάγιο), Π/Υ: 500.000,00 €.

Το έργο αφορά στη διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 30 συνολικής επιφάνειας 1.850 μ2 σε πλατεία.

          Υποέργο 2: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΡΑΜΟΥ Δ.Ε. ΜΟΛΑΩΝ, Π/Υ: 1.880.000,00 €.

Η προτεινόμενη ανάπλαση στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής Μπράμου της Δ.Ε. Μολάων, περιλαμβάνει τη δημιουργία χώρων πρασίνου, αναψυχής, περιπάτου, αλλά και τη γενικότερη αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση.

          Υποέργο 3: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΟΙΝ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ, Π/Υ: 216.640,67 €.

Το έργο αφορά στην ανακατασκευή των πεζοδρομίων σε τμήμα της οδού Ακτή Βοιών (έμπροσθεν των καταστημάτων από τη γέφυρα έως το πρώην Γυμνάσιο).

          Υποέργο 4: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, Π/Υ: 169.999,35 €.

Η παρέμβαση που γίνεται, αφορά στην ανάπλαση και διαμόρφωση της υπάρχουσας πλατείας.

          Υποέργο 5: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ, Π/Υ: 750.000,00 €.

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση της υπάρχουσας παραθαλάσσιας στην Ποταμιά Κοινότητας Νεάπολης.

          Υποέργο 6: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ (πρώην) ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ, Π/Υ: 1.538.938,00 €.

Δείτε το δελτίο τύπου.