Γνωστοποίηση – απογραφή τουριστικών καταλυμάτων

937

Ο Δήμος Μονεμβασιάς, στο πλαίσιο των ενεργειών του για την τουριστική προβολή της περιοχής, καλεί όλα τα τουριστικά καταλύματα της περιοχής μας που λειτουργούν νόμιμα να στείλουν τις απαραίτητες πληροφορίες στο Δήμο προκειμένου να τις προβάλλει μέσω της τουριστικής του ιστοσελίδας συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί.

Όλες ή ένα μέρος των πληροφοριών του πίνακα θα χρησιμοποιηθούν στην τουριστική ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και σε τυχόν άλλες ενέργειες τουριστικής προβολής του Δήμου.

Κάθε επιχειρηματίας που θα επιστρέψει συμπληρωμένο τον ακόλουθο πίνακα δεσμεύεται έναντι του Δήμου ότι:

1. η επιχείρησή του λειτουργεί νόμιμα,
2. οι πληροφορίες που περιέχονται στον ακόλουθο πίνακα είναι ακριβείς.

Ο Δήμος επιφυλλάσσεται να ελέγξει την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στον ακόλουθο πίνακα καθώς και να επιμεληθεί ή και να συντομεύσει τα κείμενα του πίνακα κατά την κρίση του.

Παρακαλούμε στείλτε τον πίνακα απογραφής συμπληρωμένο ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail):

katalimata@molaoi.gr

Παρακαλούμε επίσης να μας στείλετε μερικές αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες της επιχείρησής σας στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, τις οποίες μπορεί ο Δήμος να χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες της τουριστικής προβολής. Παρακαλούμε βάλτε στην ονομασία των ηλεκτρονικών αρχείων το όνομα του καταλύματός σας.

Για την προβολή, εκτύπωση και συμπλήρωση του πίνακα (σε αρχείο word) πατήστε εδώ

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε με τον κ. Ζερβάκο Λεωνίδα στο 2732360575
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Μονεμβασίας

Χαράλαμπος Λύρας