Γρίπη των πτηνών: απαραίτητα μέτρα για τους εκτροφείς πουλερικών

992

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ ΠΕ Λακωνίας ανακοινώνει στους εκτροφείς οικόσιτων πουλερικών τα εξής:
Λόγω της αύξησης των κρουσμάτων γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας σε οικόσιτα πουλερικά και σε άγρια πτηνά σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και εκτιμώντας ως υψηλό τον κίνδυνο αύξησης των κρουσμάτων σε οικόσιτες εκτροφές πουλερικών, εντατικοποιούνται και επαυξάνονται τα μέτρα βιοασφάλειας με σκοπό τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης του ιού της γρίπης των πτηνών στα οικόσιτα πουλερικά.. Για το σκοπό αυτό πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
-Την διατήρηση των πουλερικών σε κλειστούς, περιφραγμένους χώρους .
-Την κάλυψη των ανοιγμάτων των ορνιθώνων με σήτες ,δίχτυα ή άλλα κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα ,που θα αποκλείουν την επαφή οικόσιτων πουλερικών με άγρια πτηνά.
-Απαγορεύεται από κοινού η εκτροφή παπιών και χηνών με άλλα πουλερικά.
–Να μην διακινούν πουλερικά σε λαϊκές αγορές και ζωοπανηγύρεις.
-Να εφαρμόζουν σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής και ιδιαίτερα να μην καπνίζουν, πίνουν ή τρώνε με άπλυτα χέρια.
-Να καθαρίζουν καλά το περιβάλλοντα χώρο ώστε να μην υπάρχουν σπόροι και νερά που να προσελκύουν τυχόν μολυσμένα άγρια πτηνά .
–Την χορήγηση τροφής και νερού στα πουλερικά σε κλειστό χώρο, που δεν είναι προσβάσιμος από τυχόν μολυσμένα άγρια πτηνά .
-Τον περιορισμό στο ελάχιστο του χρόνου επαφής των ατόμων στην εκτροφή με τα πτηνά, σε περίπτωση υποψίας της νόσου.
–Την μη απόρριψη νεκρών πτηνών στο ύπαιθρο.
-Τον καθαρισμό και την απολύμανση των υποδημάτων σε δοχεία με κοινά απολυμαντικά (τα οποία ανανεώνονται τακτικά) πριν την είσοδο και την έξοδο από τον ορνιθώνα.
-Σε περίπτωση που παρατηρηθούν ομαδικοί θάνατοι πουλερικών, μειωθεί η κατανάλωση τροφής ή παύσει η ωοτοκία απότομα να ενημερωθούν αμέσως το Τμήμα Κτηνιατρικής και τα Αγροτικά Κτηνιατρεία της ΔΑΟΚ ΠΕ Λακωνίας.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή με την Κτηνιατρική Υπηρεσία της περιοχής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ