Δέκα (10) Εργάτες Πυρασφάλειας θα προσλάβει ο Δήμος Μονεμβασίας

679

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας με σύμβαση ορισμένου χρόνου τριών (3) μηνών από 1/8/2020 έως 31/10/2020  για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας- πυρασφάλειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση , έως και την Τετάρτη 15/7/2020, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Μονεμβασίας (τηλ. 2732360524).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2