Δήλωση κατεχόμενων κυψελών έτους 2023

660

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 341840/04-10-2023 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας, όλοι οι μελισσοκόμοι καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, είναι υποχρεωμένοι, εφόσον διατηρούν τουλάχιστον πέντε κυψέλες, να υποβάλλουν έως την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023 Δήλωση Κατεχομένων Κυψελών.

Η κατάθεση των δηλώσεων κατεχόμενων κυψελών γίνεται:
•  στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Λακωνίας σε έντυπη μορφή
•  μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/agrotikes-anaptuxes-kai-trophimon/psephiakes-uperesies-gia-melissokomous
•  στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου (Κ.Μ.Π.) κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2710243352 ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση,  kmelpel@gmail.com

Η δήλωση κατεχομένων κυψελών είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2023 και της 20ης Οκτωβρίου 2023.

Κάθε ενεργός μελισσοκόμος ο οποίος υποβάλλει τη δήλωση κατεχομένων κυψελών μεταγενέστερα και μεταξύ της 21ης Οκτωβρίου 2023 και της 20ης Νοεμβρίου 2023  θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στο δείγμα επιτοπίου ελέγχου.
Η μη κατάθεσή της δήλωσης συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται στις υπ’ αριθ.: 140/106513/16-04-2021 & 175/118284/20-04-2023 αποφάσεις για το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο (επιβολή προστίμων, διαγραφή από το μητρώο, μη συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα κ.λ.π.).

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 της με αριθ. 175/118284/20-04-2023(ΦΕΚ 2712/τ.Β/25-04-2023) Υπουργικής Απόφασης σας γνωρίζουμε ότι αν κατά την υποβολή δήλωσης κατεχόμενων κυψελών της παρ. 2, δηλώνεται αύξηση, η οποία οφείλεται σε ιδία παραγωγή παραφυάδων ή σε αγορά παραφυάδων από άλλον ενεργό μελισσοκόμο, οι παραφυάδες αυτές προσμετρούνται ως κατεχόμενες κυψέλες μόνο μετά από παρέλευση δύο (2) μηνών από τη δήλωσή τους στο Μητρώο. Παραφυάδες που δεν δηλώνονται στο Μητρώο δεν προσμετρούνται στην αύξηση των κυψελών με μελισσοκομικούς χειρισμούς και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι είναι υποχρεωτική η δήλωση στο Μητρώο, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο:
Α)  Της ετήσιας παραγόμενης ποσότητας μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων και
Β) Της ποσότητας μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων που διακινούνται – εμπορεύονται νόμιμα στην αγορά από πλευράς μελισσοκόμων, με ταυτόχρονη ψηφιακή καταχώρηση των σχετικών παραστατικών.

Έντυπο για δήλωση κατεχόμενων κυψελών.

Δείτε το δελτίο τύπου της Π.Ε. Λακωνίας.