Δήλωση παραγωγής, επεξεργασίας/εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων 2018/19

495

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι σε εφαρμογή των ΚΑΝ(ΕΕ) 2018/273 ΚΑΙ 2018/274 της Επιτροπής, οι υπόχρεοι σε “Δήλωση Παραγωγής” ή/και “Δήλωση Επεξεργασίας/Εμπορίας” υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις παραπάνω δηλώσεις μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ “Δήλωση Παραγωγής Οίνου-Επεξεργασίας ή Εμπορίας-Αποθεμάτων Οίνου“στο σύνδεσμο: http://e-services.minagric.gr/, σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ψηφιακή υπηρεσία μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2019.

Οι παραπάνω δηλώσεις πραγματοποιούνται σε σύνδεση με τις δηλώσεις συγκομιδής που έχουν υποβληθεί από τους αμπελουργούς.

Η ορθή συμπλήρωση, καθώς και η εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη νόμιμη κατοχή και εμπορία των αμπελοοινικών προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, τηλ.: 2731363320

Αρχείο πρόσκλησης