Δήλωση παραγωγής, επεξεργασίας/εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων 2016/17

840

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι όλοι όσοι έχουν παράγει οίνο ή/και γλέυκος από τη συγκομιδή της τρέχουσας αμπελοοινικής περιόδου, υποβάλλουν υποχρεωτικά στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας το αργότερο μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2017 δηλώσεις παραγωγής και επεξεργασίας/εμπορίας.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης:

  • Οι οινοποιοί που παρασκευάζουν στις εγκαταστάσεις τους ποσότητα οίνου μικρότερη από 1000 λίτρα, που δεν διατέθηκε ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή
  • οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν έκταση μικρότερη από 1 στρέμμα και κανένα μέρος της συγκομιδής δεν διατέθηκε ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, κα Νίκια Βασιλική, τηλ. 2731363320.

Για περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ