Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

89

Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου εκδόθηκε το παρακάτω τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών:

Λήψη δελτίου

Επίσης από το ΥΠ.Α.Α.Τ. εκδόθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο για τον μαύρο αλευρώδη των εσπεριδοειδών (Aleurocanthus spiniferous) που αποτελεί επιβλαβή οργανισμό καραντίνας.

Λήψη φυλλαδίου