Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την καλλιέργεια της ελιάς

230

Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου εκδόθηκε το παρακάτω τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την καλλιέργεια της ελιάς:

Λήψη δελτίου