Δηλώσεις ζημιάς προς τον ΕΛ.Γ.Α. για συκιές και αμπέλια

375

Από τους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου ανακοινώνεται ότι έγινε προς τον Ε.Λ.Γ.Α. αναγγελία ζημιάς από ΚΑΥΣΩΝΑ της 4ης  Αυγούστου 2021, που προκάλεσε ζημιές στην παραγωγή των συκόδεντρων και αμπελιών στα όρια των Δ.Ε. Μολάων, Ασωπού και Μονεμβάσιας.

  Οι παραγωγοί που οι καλλιέργειες τους ζημιώθηκαν σε ποσοστό ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ  ΤΟΥ  20%  της ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  που περίμεναν να συγκομίσουν ,  μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς στο ανταποκριτή Ε.Λ.Γ.Α. της Κοινότητας που ανήκουν τα αγροτεμάχια.

Εγκρίθηκαν για δήλωση από το αρμόδιο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. οι παρακάτω καλλιέργειες:

Δ.Ε. Μολάων και Δ.Ε. Ασωπού: Συκιές και αμπέλια.

Δ.Ε. Μονεμβασίας: Μόνο συκιές.

Οι δηλώσεις ζημιάς μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021

 • Γίνονται γνωστά τα ακόλουθα :
 1. Σύμφωνα με τον κανονισμό Ασφάλισης του Ε.Λ.Γ.Α (Κ.Υ.Α. 309891/2010) για την λήψη αποζημίωσης είναι υποχρεωτική η πληρωμή της ασφαλιστικής εισφοράς προς τον Ε.Λ.Γ.Α. για κάθε τμήμα που δηλώνεται.
 2. Ο Ε.Λ.Γ.Α. καλύπτει και αποζημιώνει μόνο άμεσες ζημιές που μειώνουν την παραγωγή , δηλαδή ζημιές στους καρπούς . 

3. Με την Κ.Υ.Α. 80/14270/31-1-2014 τα τέλη εκτίμησης που ισχύουν από 31/1/2014 έχουν αναπροσαρμοσθεί ως εξής :

 • Καρποφόρα δέντρα: 0,10 € ανά δέντρο (μέχρι 100 δέντρα ανά στρ.)
 • Καρποφόρα δέντρα: 10 € ανά στρέμμα (για φύτευση άνω των 100 δέντρων ανά στρ.)
 • Αροτριαίες καλλιέργειες: 1 €  ανά στρέμμα.
 • Αμπέλια, κηπευτικά: 2 € ανά στρέμμα.
 • Θερμοκηπιακές καλλιέργειες: 10 € ανά στρέμμα.

4. ΕΑΝ  Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΓΚΟΜΙΣΕΙ ΤΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΠΡΙΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ  Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΕΩΠΟΝΟ ΤΟΥ ΕΛΓΑ – σύμφωνα με τον κανονισμό του οργανισμού – ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ:

 • ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ασυγκόμιστα  ΔΕΝΔΡΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΕΝΔΡΩΝ (ΜΑΡΤΥΡΕΣ) ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ.
 • ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ κατά την εκτίμηση ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ εκτιμητή ΓΕΩΠΟΝΟ (ΖΥΓΟΛΟΓΙΑ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ).
 • Χωρίς τα παραπάνω το αγροτεμάχιο θα αποκλεισθεί από τις εκτιμήσεις.
 • Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης ζημιάς:

Α) Φωτοαντίγραφο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ έτους 2021,

Β)  ταυτότητα, (σε περίπτωση αλλαγής) και

Γ)  αριθμός λογαριασμού τραπέζης ( και ΙΒΑΝ ) (σε περίπτωση αλλαγής).

Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.