Δηλώσεις προς ΕΛΓΑ για ζημιές στα σύκα από τη βροχόπτωση της 9ης/8/2016

903

Οι ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου ανακοινώνουν ότι έγινε προς τον Ε.Λ.Γ.Α. από τις Δημοτικές Ενότητες Μολάων, Ασωπού & Μονεμβασίας αναγγελία ζημιάς από ΑΚΑΙΡΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ της 9ης Αυγούστου 2016, που προκάλεσε ζημιές στην παραγωγή των σύκων στα όρια όλων των Κοινοτήτων των παραπάνω Δημοτικών Ενοτήτων.
Οι παραγωγοί που οι καλλιέργειες τους ζημιώθηκαν σε ποσοστό ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ του 20% της ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ που περίμεναν να συγκομίσουν, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς στους κατά τόπους ανταποκριτές Ε.Λ.Γ.Α. του Δήμου.
Για τα κτήματα που βρίσκονται στις Τ.Κ. Πακίων & Ελαίας οι δηλώσεις ζημιάς θα υποβληθούν στους λοιπούς ανταποκριτές της Δημοτικής Ενότητας.

Οι δηλώσεις ζημιάς μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016.

Ειδικά για κτήματα της Δ.Κ. Μολάων ΚΑΙ ΜΟΝΟ: οι δηλώσεις θα υποβληθούν από 25 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου (λόγω απουσίας του ανταποκριτή).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι παραγωγοί θα πρέπει να διατηρήσουν τα ‘’απόσυκα’’ ώστε να τα δείξουν κατά τον έλεγχο του ΕΛ.Γ.Α.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης ζημιάς:

Α) Φωτοαντίγραφο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ έτους 2016,
Β) ταυτότητα (σε περίπτωση πρόσφατης αλλαγής), και
Γ) αριθμός λογαριασμού τραπέζης και ΙΒΑΝ (σε περίπτωση αλλαγής)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ