Δημοπρασία για την εκμίσθωση περιπτέρου στην Κοινότητα Μολάων

567

Ο Δήμαρχος προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:
Πόλη: Μολάοι
Δήμος: Μονεμβασίας
Οδός: 25ηΜαρτίου και γωνία με την οδό Γεννήσεως Χριστού.
Όρια: Δημοτικές Οδοί, Ναός Γεννήσεως Χριστού.
Είδος: Περίπτερο (επιφάνεια κουβουκλίου 3,06τμ , επιφάνεια κοινόχρηστου χώρου 22,57τμ)

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 13η Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Μολάων Δήμου Μονεμβασίας.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 100,00 ευρώ.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο 1.200,00 ευρώ.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις υπαλλήλους Γεώργα Παναγιώτα και Μέντη Κυριακή στα τηλ 2732360535 και 2732360529 αντίστοιχα.