Δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου

48

Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη. Το ακίνητο πρέπει:

  • Να βρίσκεται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 350μ από το Δημοτικό Κατάστημα στη Νεάπολη
  • Να έχει εμβαδόν άνω των 320τ.μ
  • Να είναι ισόγειος χώρος ενιαίος με εύκολη πρόσβαση, σε κεντρική οδό κατά προτίμηση
  • Να έχει μεγάλη είσοδο με ελάχιστες διαστάσεις 3μ ύψος και 2μ πλάτος και να διαθέτει ράμπα
  • Να έχει ελάχιστο ύψος 4μ στο εσωτερικό του κτιρίου για φορτοεκφόρτωση παλετοφόρων οχημάτων και μικρών φορτηγών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 9:00-13:00, από το γραφείο της Αντιδημάρχου Βοιών Αρμόδια Δουμάνη Σοφία Διεύθυνση Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης Τηλέφωνο 2734360110-112

Διακήρυξη (περίληψη)