Δημοπρασία εκμίσθωσης ισογείου Καταστήματος Κοινοτικού Κτιρίου στην κοινότητα Μεταμόρφωσης

101

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου όπως περιγράφεται παρακάτω:

Ισόγειο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Διωρόφου Κοινοτικού Κτιρίου στην κοινότητα Μεταμόρφωσης του Δήμου Μονεμβασίας. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα, που βρίσκεται στην Δ.Κ Μολάων, στις 21 Απριλίου έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα: 9:30πμ ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών με το σύστημα των προφορικών προσφορών, οι οποίες πρέπει να είναι ανώτερες του ελαχίστου ορίου κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετησίου μισθώματος για το ανωτέρω μίσθιο ορίζεται το ποσό των ΕΥΡΩ τριών χιλιάδων (3.000,00 €). Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00 €).

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 9:00πμ έως 2:00μμ στο γραφείο εσόδων του Δημοτικού Καταστήματος Μολάων στο τηλ.2732360529 ή στο email:mentik@monemvasia.gr (αρμ. Υπάλ. Μέντη Κυριακή)