Δημοπρατείται η ολοκλήρωση και επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Κοινότητας Νεάπολης

361

Εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», η δημοπράτηση του έργου «Ολοκλήρωση και επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της  Κοινότητας Νεάπολης» με συνολικό προϋπολογισμό 750.000,00 €.

Η πράξη αφορά στην επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις  περιοχές Οικονομιάνικα, Αυλόσπηλο, Λιμανάκι, Ψαφάκι, Βροντά, Λούτσα και Βαρκά αντίστοιχα του οικισμού Νεάπολης, σε προσφάτως διανοιγμένες οδούς, καθώς και στις επεκτάσεις του Σχεδίου Πόλης σε μήκος 3.170 μ. Επιπλέον προβλέπεται η κατασκευή ενός αντλιοστασίου για τη συλλογή και την προώθηση των λυμάτων στη μονάδα επεξεργασίας, καθώς και τοποθέτηση 180 αναμονών ιδιωτικών συνδέσεων για τη σύνδεση των κατοικιών με τους νέους αγωγούς.

Δελτίο τύπου