Δημοπρατείται το έργο, αποκατάσταση κτιρίου Συκικής Κοινότητας Μολάων και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

227

Εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η δημοπράτηση του Υποέργου «Αποκατάσταση κτιρίου Συκικής και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΛΑΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 1.150.000,00 €.

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση του παλιού κτιρίου «ΣΥΚΙΚΗΣ» στους Μολάους και η μετατροπή του σε χώρο αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

Με την  υλοποίηση της πράξης θα επιτευχθεί η ενίσχυση του τουριστικού αποθέματος της περιοχής, η αύξηση της επισκεψιμότητας και της τουριστικής κίνησης, η ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής του ιστορικού Δήμου της Μονεμβασιάς και ο έμμεσος εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος.

Δελτίο τύπου