Δημοπρατείται το έργο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας» με προϋπολογισμό 499.999,69 €

267

Ο Δήμος Μονεμβασίας ενημερώνει ότι εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, η δημοπράτηση του  έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας  Δήμου Μονεμβασίας» συνολικού προϋπολογισμού 499.999,69 €.

Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και βελτίωση αγροτικών δρόμων σε τοπικές κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου σε συνολικό μήκος 3.806,00 μέτρων, με τσιμεντοστρώσεις σε τμήματα αγροτικών δρόμων δύσκολα στην προσπέλαση προς τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τα οποία αναγκάζεται ο Δήμος να συντηρεί κάθε έτος με δυσβάστακτο κόστος.

Συγκεκριμένα θα γίνουν τσιμεντοστρώσεις, ώστε να συντηρηθούν – βελτιωθούν αγροτικοί δρόμοι στη Δ.Ε. Βοιών στις Κοινότητες Καστανέας, Αγίων Αποστόλων, Κάμπου και Αγίου Γεωργίου, Δ.Ε. Μονεμβασίας στις Κοινότητες Μονεμβασίας, Νομίων, Βελιών, Αγίου Ιωάννη, Αγίου Νικολάου, Δ.Ε. Ζάρακα στις Κοινότητες Ιέρακα και Χάρακα και Δ.Ε. Μολάων στις  Κοινότητες Μολάων, Πακίων του Δήμου.

Το εν λόγω έργο θα συμβάλει αφενός στη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων της παραγωγής, διευκολύνοντας την ασφαλή πρόσβασή τους στον τόπο εργασίας τους και τον εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (εύκολη πρόσβαση μηχανών και διακίνηση της παραγωγής) και αφετέρου στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

Δελτίο Τύπου