Δημοπρατούνται δύο (2) νέα έργα στις Δημοτικές Ενότητες Βοιών, Ασωπού και Μολάων

161

Ο Δήμος Μονεμβασίας με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζει τη δημοπράτηση ακόμη δύο (2) έργων στις Δημοτικές Ενότητες Βοιών, Ασωπού και Μολάων αντίστοιχα συνολικού προϋπολογισμού  2.239.999,99 €, των οποίων η οριστική ένταξη και η δημοπράτησή τους εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 20107/09.03.2023 Κοινή Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών  (ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ).

Τα έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Συγκεκριμένα στις 12.05.2023 δημοπρατούνται:

  • Δημιουργία πεζοδρομίων επί του υφιστάμενου αστικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 1.492.800,00 € και αφορά παρεμβάσεις αναμόρφωσης στο αστικό οδικό δίκτυο με τη δημιουργία πεζοδρομίων και φωτισμού οδών επί του υφιστάμενου αστικού δικτύου στις Κοινότητες Νεάπολης,  Αγ. Γεωργίου και στον οικισμό Πλύτρας.
  • Αναμόρφωση αστικού δικτύου στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Μολάων προϋπολογισμού 747.199,99 € το οποίο αφορά τοπικές παρεμβάσεις υφιστάμενων σημείων (περιοχές) μειωμένης οδικής ασφάλειας στην επέκταση του σχεδίου πόλεως της Κοινότητας Μολάων (περιοχή Μπράμου) με οδοστρωσία, κατασκευή πεζοδρομίων, θέσεων στάθμευσης, σήμανση οριζόντια και κατακόρυφη, πινακίδες σήμανσης κ.α.

Με γνώμονα πάντα τις ανάγκες του τόπου και των συνδημοτών μας, συνεχίζουμε δυναμικά να αξιοποιούμε ανταγωνιστικά προγράμματα και να μετουσιώνουμε τα λόγια σε πράξεις. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ  Γ. ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Δελτίο Τύπου