Δημοσίευση ισολογισμών χρήσης έτους 2015

700

Ο Δήμος Μονεμβασίας και το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού δημοσιοποιούν τους ισολογισμούς διαχειριστικής χρήσης έτους 2015.

Δείτε τους στα παρακάτω αρχεία:

Ισολογισμός Δήμου

Ισολογισμός Ν.Π.