Δημοσίευση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας

244

Δημοσιεύεται ο προϋπολογισμός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για το οικονομικό έτος 2021

Ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 23880/11-02-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Δείτε την Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2021.