Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Ανέγερση διώροφου κτιρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών (1ος Ειδικός Προϋπολογισμός)» συνολικού προϋπολογισμού 179.784,75€

719

Ο Δήμος Μονεμβάσιας προτίθεται να προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανέγερση διώροφου κτιρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών (1ος Ειδικός Προϋπολογισμός)», προϋπολογισμού 179.784,75 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.