Δημόσια Διαβούλευση

1797

Τίθενται σε δημόσια διαβούλευση τα σχέδια του Τεχνικού προγράμματος, του προϋπολογισμού Εσόδων και προϋπολογισμού Δαπανών του Δήμου Μονεμβασίας, για το έτος 2017.

Ενημερωθείτε για το σχέδιο προϋπολογισμού Εσόδων Δαπανών  έτους 2017

Επίσης δείτε το κείμενο του Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017