Διαβούλευση για Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μονεμβασίας

2661

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης και κοινωνικής συμμετοχής ως προς την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Ειδικών Ρευμάτων Αποβλήτων για το Δήμο Μονεμβασίας, αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου η «Προκαταρτική Μελέτη Εφαρμογής Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων».

Καλούνται οι φορείς, οργανώσεις και πολίτες που επιθυμούν να εκφράσουν τις απόψεις τους, να αποστείλουν ηλεκτρονική επιστολή (email) στην ηλεκτρονική δ/νση: maria_driva@molaoi.gr μέχρι την Δευτέρα 25/7/2016 στις 15:00.

«Προκαταρτική Μελέτη Εφαρμογής Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων» εδώ