Διαδικασία διαπραγμάτευσης για το έργο της δακοκτονίας στις κοινότητες Αγγελώνας-Αγ. Ιωάννη Μον.

503

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας με ανακοίνωσή της καλεί όσους επιθυμούν και πληρούν τα κριτήρια για την υποβολή προσφοράς να συμμετέχουν στην διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση υλοποίησης του έργου “Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2017 στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας”.

Το τμήμα το οποίο αφορά η διαπραγμάτευση είναι οι τοπικές Κοινότητες Αγγελώνας-Αγ. Ιωάννη Μονεμβασίας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Κυριακή 28/08/2017 και ώρα 23:30.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ