Διακοπή λειτουργίας του Γραφείου Ανταποκριτή Δ.ΥΠ.Α πρώην ΟΑΕΔ στη Δ.Ε Βοιών λόγω της ψηφιοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών

259

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει ότι, από 1.1.2023 διακόπτεται η Λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή Δ.ΥΠ.Α πρώην ΟΑΕΔ στη Δ.Ε Βοιών, σύμφωνα με την  αριθ. 6.111/22.11.2022 απόφαση του Δ.Σ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), λόγω της ψηφιοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.