Διανομή τροφίμων στα πλαίσια του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής

793

Διανομή τροφίμων (είδη παντοπωλείου) πρόκειται να πραγματοποιήσει ο Δήμος Μονεμβασίας στους ωφελούμενους του Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)», μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η διανομή στους ωφελούμενους θα γίνει ως εξής:
Οι ωφελούμενοι που κατά την υποβολή της αίτησης τους δήλωσαν τόπο κατοικίας τις ΔΕ Μολάων, Ασωπού, Ζάρακα και Μονεμβάσιας θα προσέλθουν στους Μολάους, Πέμπτη 6 Απριλίου, ώρα 8.30– 13.30, στο χώρο της Μαθητικής Εστίας Μολάων (είσοδος υπογείου από οδό Καλλιφατίδη).
Οι ωφελούμενοι που κατά την υποβολή της αίτησης τους δήλωσαν τόπο κατοικίας την ΔΕ Βοιών θα προσέλθουν στην Νεάπολη, Πέμπτη 6 Απριλίου, ώρα 8.30 – 13.30, οδός Φλέμινγκ 8.

Οι ωφελούμενοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά (μέσω sms), στα κινητά τηλέφωνα που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης, για το σημείο διανομής που θα προσέλθει ο καθένας για την παραλαβή των ειδών.
Ο κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να έχει μαζί του το βιβλιάριο κοινωνικής του ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο απ’ όπου προκύπτει ο ΑΜΚΑ του.
Όπως ορίζει το πρόγραμμα, σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής τα προϊόντα δύναται να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 2732360570.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ