Διανομή φρούτων (ακτινίδια) στις σχολικές μονάδες και σε ωφελούμενους προγραμμάτων σίτισης

1004

Σε διανομή φρούτων (ακτινίδια) θα προβεί ο Δήμος Μονεμβασίας, στα πλαίσια του Προγράμματος εκτάκτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 154, 11-6-2016, σελ. 3) στις σχολικές μονάδες και σε ωφελούμενους προγραμμάτων σίτισης.

 

Η διανομή των φρούτων θα γίνει ως εξής:

  1. Στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή, τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου.

2. Στους: α) κατόχους κάρτας σίτισης της ανθρωπιστικής κρίσης, με την επίδειξη της κάρτας και β) στους ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ/FEAD)» με την επίδειξη του ΑΜΚΑ τους στα ακόλουθα σημεία και ώρες:

  • Μολάοι, Τρίτη 25 Οκτωβρίου ώρα 8.00 π.μ. – 13.00 μ.μ. στο χώρο της Μαθητικής Εστίας Μολάων (κατηφορική είσοδος υπογείου  από οδός Καλλιφατίδη).
  • Νεάπολη, Τρίτη 25 Οκτωβρίου ώρα 08.00 π.μ. – 13.00 μ.μ. οδός Φλέμινγκ 8.

Η διανομή στους δικαιούχους θα γίνει, κατά σειρά προσέλευσης και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.