Διανομή φρούτων από το Δήμο Μονεμβασίας

933

Ροδάκινα και δαμάσκηνα πρόκειται να διανείμει ο Δήμος Μονεμβασίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος εκτάκτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών.

Δικαιούχοι ορίζονται :
Α) οι κάτοχοι κάρτας σίτισης της ανθρωπιστικής κρίσης,  με την επίδειξη της κάρτας και εκκαθαριστικού σημειώματος φορ. έτους 2015

Β) οι ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ/FEAD)» με την επίδειξη του ΑΜΚΑ τους

Γ) οι πολύτεκνοι γονείς με προστατευόμενα τέκνα, των οποίων το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις δεκαεπτά χιλιάδες διακόσια ογδόντα (17.280) ευρώ, για κάθε ένα προστατευόμενο τέκνο πέραν των τεσσάρων (4) το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 ευρώ,  με την επίδειξη  εκκαθαριστικού σημειώματος φορ. έτους 2015  και

Δ) οι γονείς τριών (3) προστατευόμενων τέκνων, των οποίων το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις δεκατέσσερις χιλιάδες (14.400) ευρώ, με την επίδειξη  εκκαθαριστικού σημειώματος φορ. έτους 2015.

Η διανομή στους δικαιούχους  θα γίνει, κατά σειρά προσέλευσης και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, ως εξής:

  • ΜολάοιΤετάρτη 21 και Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου ώρα 8.00 π.μ. – 14.00 μ.μ. στο χώρο της Μαθητικής Εστίας Μολάων (κατηφορική είσοδος υπογείου  από οδός Καλλιφατίδη).
  • Νεάπολη, Τετάρτη 21 και Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου ώρα 08.00 π.μ. – 14.00 μ.μ. οδός Φλέμινγκ 8.