Δια ζώσης συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

139

Την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00 συνεδριάζουν τα μέλη του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, σε ειδική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. «Περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2022».
  2. «Περί έγκρισης απολογισμού Ν.Π οικ. έτους 2022.».

Αρχείο πρόσκλησης