Δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

219

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 426 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Α.Π.:77233/13.11.2020 Α.Δ.Α.: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4 προς τους Δήμους της χώρας.

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί την 20ή Νοεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Καθορισμός κοινόχρηστου χώρου στην κοινότητα Μονεμβασίας (αίτηση της κας Ανδριτσάκη Ελένης, ιδιοκτήτριας καταστήματος “ΚΟΛΩΝΕΣ”).
  2. Περί καθορισμού τελών κοιμητηρίων για το έτος 2021.
  3. Περί παραχώρησης ή μη οικογενειακών τάφων (στην Κοιν. Συκέας και Μεταμόρφωσης).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, την Παρασκευή 20-11-2020 και μέχρι ώρα 13:00 μ.μ. καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων με email στο xmousadakou@monemvasia.gr & 2732360555.

Αρχείο πρόσκλησης