Δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

300

Καλείσθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) και των αριθ. πρωτ. 20930/31-03-2020/εγκ. 40 & 33282/29-5-2020/εγκ. 163 του Υπ. Εσωτερικών, στις 25 Αυγούστου 2020 ημέρα Πέμπτη.

Ορίζεται ώρα έναρξης της συνεδρίασης η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 13:00.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλείσθε να ενημερώσετε κατά τις παραπάνω ώρες διεξαγωγής της συνεδρίασης, για τη συμμετοχή σας ή μη, καθώς και τη σύμφωνη ή μη γνώμη σας επί των θεμάτων.
Οι απαντήσεις σας να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο monemvasia@monemvasia.gr, είτε στο FAX 27320-22206.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, οι αποφάσεις που θα ληφθούν με τη διαδικασία αυτή, η οποία λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης της ΠΝΠ, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Θ Ε Μ Α Τ Α

1o: Αποδοχή, κατανομή και απόδοση επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
Εισηγητής κ. Κολλιάκος.

2ο: Έγκριση χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

3ο: Έγκριση επέκτασης του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Μολάων.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

4ο: Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

5ο: Περί μη ανανέωσης συμβάσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.
Εισηγητής κ. Κουτσονικολής.

6ο: Αγορά ακινήτων στην Κοινότητα Παντανάσσης, υπόδειξη μελών στην Επιτροπή καθορισμού τιμήματος.
Εισηγητής κ. Κουτσονικολής.

7ο: Ορισμός υπευθύνων για την κίνηση λογαριασμών των έργων του ΠΔΕ στην Τράπεζα Ελλάδος.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

8ο: Συμπλήρωση Κανονισμού Δικτύου Αποχέτευσης του Δήμου.
Εισηγητής κ. Κολλιάκος.

9ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή παροχής εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα».
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

10ο: Χορήγηση παράτασης του έργου «Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Μονεμβασίας – Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης, ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων και τοποθέτηση φίλτρου απομαγγανίωσης και αποσιδήρωσης».
Εισηγητής κ. Κολλιάκος.

11ο: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή ταρτάν στίβου στο δημοτικό στάδιο Μολάων».
Εισηγητής κ. Κολλιάκος.

12ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση πρανών δρόμου και ιρλανδικής διάβασης στον Πλατανιστό ΤΚ Παντανάσσης».
Εισηγητής κ. Κουτσονικολής.

13ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων στις ΤΚ Νομίων (οικισμός Αγ. Στέφανος) – Κουλεντίων – Παντάνασσας και Λαχίου».
Εισηγητής κ. Κολλιάκος.

14ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Εργασίες ανέγερσης δημοτικού κτιρίου ΤΚ Συκέας».
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

15ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Νεάπολης από κατολισθήσεις».
Εισηγητής κ. Κουτσονικολής.

16ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση πρανών δρόμου στον οικισμό Παντανάσσης».
Εισηγητής κ. Κουτσονικολής.

17ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση πρανών δρόμου στη ΔΚ Νεάπολης».
Εισηγητής κ. Κουτσονικολής.

18ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής κ. Κολλιάκος.

19ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Αγ. Νικολάου».
Εισηγητής κ. Κουτσονικολής.

20ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Κατασκευή 2ου ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων».
Εισηγητής κ. Κολλιάκος.

21ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Δαιμονιάς».
Εισηγητής κ. Σουρλάς.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)