Δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

308

Έως την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 και ώρα 12η μεσημβρινή το αργότερο, καλούνται να ενημερώσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας για τη συμμετοχή τους ή μη στη δια περιφοράς συνεδρίαση, καθώς και τη σύμφωνη ή μη γνώμη τους επί των δέκα (10) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Οι απαντήσεις των μελών θα σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο monemvasia@monemvasia.gr, είτε στο FAX 27320-22206.

 1. Περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Αγγελώνας.
  Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.
 2. Περί αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Παπαδιανίκων, υπόδειξη μελών στην Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος.
  Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.
 3. Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, καθορισμός αμοιβής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 261 του ΔΚΚ.
  Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.
 4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων-Μολάων».
  Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.
 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αναβάθμιση αισθητική και λειτουργική Μαθητικής Εστίας Μολάων»
  Εισηγητής κ. Κολλιάκος.
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2020.
  Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.
 7. Απαλλαγή επιχειρήσεων από το τέλος κοινοχρήστων χώρων.
  Εισηγητής κ. Χριστάκος.
 8. Απαλλαγή επιχειρήσεων από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού.
  Εισηγητής κ. Χριστάκος.
 9. Έγκριση Πινάκων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων του Δήμου, που καταρτίσθηκαν στο πλαίσιο Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του υποτομέα των ΟΤΑ.
  Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.
 10. Καταβολή εξόδων παράστασης Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινων. Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού και αποζημίωσης μελών του Δ.Σ. για το έτος 2020.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)