Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου

120

Την Δευτέρα 25-7-2022 και ώρα 9:00 π.μ έως 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί  δια περιφοράς συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. του Νομικού προσώπου και η οποία θα διεξαχθεί με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική δ/νση np@monemvasia.gr  με τα παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: «Περί υποβολής αιτήματος στο Δήμο Μονεμβασίας για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών Σταθμών».

Αρχείο πρόσκλησης