Διπλή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

76
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 19 Μαρτίου 2024 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 55 του ν.5083 (Τεύχος Α΄12/26-01-2024).
Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Zoom

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δεκαέξι (16) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.
 2. Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μονεμβασίας», της πράξης «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Μονεμβασίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6002989 στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027».
 3. Κλείσιμο  των τραπεζικών λογαριασμών με μηδενικό υπόλοιπο των καταργούμενων Νομικών Προσώπων του Δήμου Μονεμβασίας με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» & «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» με το διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.».
 4. Περί ορισμού εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και στην επιστημονική ομάδα υποστήριξης της προγραμματικής σύμβασης για τις πράξεις : α)Συνέχιση λειτουργίας κέντρου κοινότητας και κινητής μονάδας στο Δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή ενότητας Λακωνίας ,β.1. Συγκρότηση και λειτουργία κέντρου κοινότητας δήμου Μονεμβασίας & β.2. Συγκρότηση και λειτουργία κέντρου κοινότητας δήμου Ανατολικής Μάνης.
 5. Περί αποδοχής παραχώρησης ή μη τμήματος οικοπέδου εντός ορίων οικισμού «Αγίας Κυριακής» της Δημοτικής Κοινότητας Μονεμβασίας της ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας ιδιοκτησίας του κ. Σπυριδάκου Παναγιώτη του Κων/νου.
 6. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση σχεδίου Διαδημοτικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του ν. 3852/2010  μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Δήμου Ευρώτα για την παροχή υποστήριξης του Δήμου Ευρώτα προς το Δήμο Μονεμβασίας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ).
 7. Εισήγηση της ΔΕ προς το ΔΣ περί τροποποίησης της αριθ. 314/2018 ΑΔΣ {Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.
 8. Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
 9. Περί έγκρισης  της τροποποίησης της στατικής μελέτης του έργου «Συντήρηση και επισκευή για την ανάπλαση διώροφου κτηρίου δημοτικού γραφείου Νεάπολης».
 10. Περί έγκρισης  της τροποποίησης μελέτης με τον 2ο ΑΠΕ  και 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και την 1η ΣΣ του έργου  «Αποκατάσταση κτιρίου Συκικής και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων».
 11. Περί έγκρισης επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στην ΔΕ Μολάων & Μονεμβασίας -Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγων.
 12. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.
 13. Περί ορισμού υπαλλήλων για την διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Μονεμβασίας στην Τράπεζα Πειραιώς.
 14. Περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών οικονομικά αδύναμων προσώπων.
 15. Περί εξειδίκευσης δράσεων-πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 ( Επιχορήγηση Δήμου στις σχολικές Επιτροπές).
 16. Λήψη απόφασης πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Μονεμβασίας 2025-2028.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του κληροδοτήματος “Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά”:

 1. Έγκριση ή μη της αριθ. 1/2024 απόφ. του συμβουλίου της Δημοτικής κοινότητας Νεάπολης [Αφορά  έγκριση απολογισμού   οικ. Έτους 2023 κληροδοτήματος Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά}.
 2. Έγκριση ή μη της αριθ. 2/2024 απόφ. του συμβουλίου της Δημοτικής κοινότητας Νεάπολης [Αφορά  κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2024 κληροδοτήματος Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά}.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης