Διπλή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

77
Αρχείο πρόσκλησης

Τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 55 του ν.5083 (Τεύχος Α΄12/26-01-2024).
Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Zoom

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δεκατριών (13) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου παροχή υπηρεσιών μεταφοράς σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων έτους 2024, προϋπολογισμού 156.240,00€.
 2. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών 2024-2025, προϋπολογισμού 199.751,60€.
 3. Περί υποβολής πρότασης στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – Άξονας Προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» – Πρόσκληση µε τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ́ ΚΑΙ Β ́ ΒΑΘΜΟΥ» για την χρηματοδότηση του έργου «Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών Δήμου Μονεμβασίας».
 4. Περί ανάκλησης  της 43/2024 απόφασης Δ.Ε. και λήψης νέας σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του Δήμου».
 5.  Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
 6. Περί έγκρισης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγων.
 7. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά κατάθεση δικογράφου πρόσθετων λόγων ακύρωσης της υπ’αριθμ. 80886/5340/8.11.2022 απόφασης του Γενικού Δ/ντη Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας , ανάθεσης εντολής προς παράσταση στη συζήτηση αυτών καθώς και κατάθεσης υπομνήματος).
 8. Περί έγκρισης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Δήμου Μονεμβασίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου για την πράξη « Συντήρηση –βελτίωση οδικού δικτύου από διασταύρωση επαρχιακής οδού 42 Νεάπολη –Βελανίδια προς Άγιο Νικόλαο Δήμου Μονεμβασίας» .
 9. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών-1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. -1η  Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου με τίτλο {Ανάπλαση περιοχής Μπράμου ΔΕ Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.
 10. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.
 11. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Δήμου Μονεμβασίας (Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων).
 12. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την μίσθωση  ελεύθερου χώρου στάθμευσης στην δημοτική κοινότητα Μεταμόρφωσης της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.
 13. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την μίσθωση  χώρου για την στέγαση του ΚΑΠΗ στην δημοτική κοινότητα Μολάων της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση τριών (3) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του κληροδοτήματος “G.Kellis”:

 1. Έγκριση της αριθ. 4/2024 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου περί εκτέλεσης της «προμήθειας σκυροδέματος»,  προϋπολογισμού 6.000,00 € – χρηματοδότηση G.Kellis έτους 2024).
 2. Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή  δαπέδου γηπέδου 7Χ7 ποδοσφαίρου (προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα)»
 3. Έγκριση της αριθ. 5/2024 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου περί εκτέλεσης της «προμήθειας οργάνων γυμναστικής», προϋπολογισμού 13.000,00 € – χρηματοδότηση G.Kellis έτους 2024)

Αρχείο 2ης πρόσκλησης