Διπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

536
Αρχείο πρόσκλησης

Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15.30 και αφορά τη συζήτηση είκοσι (20) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά εκδίκαση αγωγής κυριότητας του Δήμου).
 2. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 3. Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών-προμηθειών  προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 4. Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής οικ. έτους 2017 του Δήμου Μονεμβασίας.
 5. Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Μονεμβασίας στην ΔΕ Ασωπού , θέση {Μποζά}.
 6. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών  αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου στην ΤΚ Αγίου Δημητρίου ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.
 7. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Αγίου Νικολάου }, του Δήμου Μονεμβασίας.
 8. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου }, του Δήμου Μονεμβασίας.
 9. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Επισκευή ανωδομής στην χερσαία ζώνη Λιμένα Μονεμβασίας}, του Δήμου Μονεμβασίας.
 10. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Φωτισμός τμήματος γηπέδου ποδοσφαίρου στο οικισμό Αγία Παρασκευή ΤΚ Νομίων ΔΕ Μονεμβασίας   }, του Δήμου Μονεμβασίας.
 11. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Προστασία οικισμού ΔΔ Νεάπολης από κατολισθήσεις }, του Δήμου Μονεμβασίας.
 12. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Προστασία οικισμού ΔΔ Αγίου Νικολάου από κατολισθήσεις }, του Δήμου Μονεμβασίας.
 13. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά εκδίκαση έφεσης κατά της αριθ. 788/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης).
 14. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Προστασία οικισμού ΔΔ Φαρακλού από κατολισθήσεις }, του Δήμου Μονεμβασίας.
 15. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Συντήρηση-επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Αγίου Νικολάου }, του Δήμου Μονεμβασίας.
 16. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Συντήρηση-επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Νεάπολης }, του Δήμου Μονεμβασίας.
 17. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών  αποκατάστασης έκτακτης βλάβης εξοπλισμού εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων  Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.
 18. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών  αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου  της ΤΚ Αγγελώνας ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.
 19. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών  αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου οικισμού «Αγίου Στεφάνου»  της ΤΚ Νομίων  ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.
 20. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά παροχή γνωμοδότησης (Σύνταξη εξώδικου).

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 19.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέμαρος της ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ: Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2017.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης