Διπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

157
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022 συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η οποία θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

Η πρώτη συνεδρίαση (ώρα έναρξης 9:00 π.μ.) περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεκατέσσερα (14) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 2. «Περί ορισμού μελών για επικοινωνία και συνεργασία με τον αρμόδιο χειριστή του έργου_ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ_ Π/Υ 2.975.578.02€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% από πλευράς ΥΠ.ΕΝ.».
 3. Περί κατακύρωσης  πρακτικού  δημοπρασίας του έργου με τίτλο {Οδοποιία ΔΕ Μολάων και ΔΕ Ζάρακα}».
 4. Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας  του έργου με τίτλο  {Ανάπλαση πλατείας Πισταμάτων}».
 5. Περί κατακύρωσης πρακτικού της μελέτης με τίτλο {Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Μονεμβασίας}»
 6. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας- Υποέργο 3 Αναβάθμιση ΕΕΛ Τ.Κ. Μονεμβασίας και εξωτερικών αντλιοστασίων λυμάτων».
 7. «Περί έγκρισης πρακτικού του έργου με τίτλο  {Οδοποιία ΔΕ Βοιών,ΔΕ Ασωπού και ΔΕ Μονεμβασίας}».
 8. Περί έγκρισης πρακτικού του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα}».
 9. Περί σύστασης επιτροπής διερεύνησης τιμών προμηθειών στα πλαίσια της πρόσκλησης «Υποδομές παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 10. Περί καθορισμού όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών επείγοντος χαρακτήρα αποχετευτικών δικτύων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, προϋπολογισμού 69.998,00  ευρώ.
 11. Περί ανάθεσης παροχής έκτακτων υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων άρθρ. 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.
 12. Περί ανάθεσης σε δικηγόρο κατ΄εφαρμογή του αρθρ.72 Ν3852/2010 {Ανάθεση σύνταξης και κατάθεσης προσφυγής ανάκλησης της υπ΄αριθμ 604/2022 πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκπροσώπησης κατά της συζήτησης αυτής}.
 13. Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την παραχώρηση θέσης περιπτέρου στην Κοινότητα Μολάων.
 14. Περί έγκρισης της Ανόρυξης πέντε (5) υδρευτικών υδρογεωτρήσεων, Εγκατάστασης δυο (2) υδατοδεξαμενών και μιας (1)  πιεζοθραυστικής δεξαμενής  σε εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου Μονεμβασίας σε δημόσιες  δασικές  εκτάσεις .

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

Η δεύτερη συνεδρίαση (ώρα έναρξης 10:00 π.μ.) περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. «Περί έγκρισης της αριθ. 5/2022 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου περί εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση  Δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Κυπαρισσίου», προϋπολογισμού 1.000,00 €»
 2. «Περί έγκρισης της αριθ. 6/2022 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου περί εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση αγροτικών δρόμων», προϋπολογισμού 6.000,00 €».
 3. «Περί έγκρισης της αριθ. 7/2022 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου περί εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός χωριού και καλλωπισμός», προϋπολογισμού 4.000,00 €».

Αρχείο 2ης πρόσκλησης