Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

1660

Τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 συνεδριάζει στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Βοιών, το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

 

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Ψήφιση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 12η μεσιμβρινή και αφορά τη συζήτηση έξι (6) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο  : Καθορισμός τιμής ανά τετρ. μέτρο χρήσης χώρου καθώς και ζωνών Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Νεάπολης και εξομοιούμενων χώρων αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου, για το έτος 2018.

ΘΕΜΑ 2ο :  Περί βεβαίωσης οφειλών από χρήσεις χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Νεάπολης & Εξομ. Ζώνης Μονεμβασίας έτους 2017.

ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης.

ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός επιτροπών:

  • Ορισμός εκπροσώπου του Δ. Λ.Τ.Μ.  για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων του Λ/Χ Νεάπολης για το έτος 2018, σύμφωνα με την Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438Β/20-10-2001).
  • Ορισμός μέλους για την σύσταση Επιτροπής του Λ/Χ Νεάπολης για θαλάσσια μέσα αναψυχής.
  • Ορισμός μέλους του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του για τον καθορισμό των παραλιών ως πολυσύχναστες ή μη.
  • Ορισμός μελών σε επιτροπές αξιολόγησης-παραλαβής-διαγωνισμών εργασιών και προμηθειών, έτους 2018.

ΘΕΜΑ 5α :  Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου {Αποκατάσταση προστασίας με φυσικούς ογκόλιθους προβλήτα Νεάπολης} και σύσταση επιτροπής οριστικήςπαραλαβής του έργου.

ΘΕΜΑ 5β :  Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου{Βελτίωση-επισκευή χερσαίων χώρων λιμένα Νεάπολης Δ.Ε.Βοιών} και σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου.

ΘΕΜΑ 6ο :  Αίτημα καταστηματαρχών για παραχώρηση απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων & ομπρελών για τα έτη  2018-2019.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης