Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

196

Την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018  συνέρχεται το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 11:00 π.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω δύο (2) θέματα:
1) Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018, σύμφωνα με την 34574/05.07.2018 ΚΥΑ.
2) Διάθεση πίστωσης-Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Συντήρηση Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων} προϋπ/σμού 15.000,00€.

Αρχείο πρόσκλησης 

Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 11:30 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

Κατάρτιση προϋπολογισμού – Ολοκληρωμένου Πλαισίου Προγράμματος (Ο.Π.Δ.) οικον. έτους 2019.

Αρχείο πρόσκλησης