Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

714

Την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 συνεδριάζει στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Βοιών, το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

 

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  οικον. έτους 2016 του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση τεσσάρων (4) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου {Αποκατάσταση προστασίας με φυσικούς ογκόλιθους προβλήτα Νεάπολης}.
  2. Απευθείας ανάθεση του έργου {Αποκατάσταση δαπέδου στον προβλήτα ISPS Λιμενικής εγκατάστασης Μονεμβασίας} – Διάθεση πίστωσης.
  3. Περί χορήγησης παράτασης της εργασίας ερευνητικών εργασιών πεδίου για τον προσδιορισμό των ακτομηχανικών παραμέτρων στην παραλιακή ζώνη Νεάπολης Λακωνίας.
  4. Διάθεση πιστώσεων – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Προμηθειών.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης