Διπλή συνεδρίαση του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου μέσω τηλεδιάσκεψης

141

Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου  2023 θα πραγματοποιηθεί  διπλή συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης των μελών του Δ.Σ. του Νομικού προσώπου με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πρώτη Συνεδρίαση (ώρα έναρξης 14:30):

  1. «Περί σύνταξης  προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας».
  2. «Περί κατάρτισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ) του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2023».

 

Δεύτερη Συνεδρίαση (ώρα έναρξης 15:30):

1.«Περί συγκρότησης επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Ν. 4412/2016».

2.«Περί ορισμού μελών Επιτροπής  για την εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων».

Πρόσκληση 1

Πρόσκληση 2