Διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

398

Τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Περί καθορισμού εκτέλεσης αιτημάτων προμηθειών, εργασιών οφειλών».

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14.30 και αφορά τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. « Περί  Ψήφισης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017».
  2.  «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017»
  3. « Περί ορισμού δικηγόρου για εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου (Αφορά την συζήτηση  αγωγής  που αφορά μισθολογικές διαφορές ) ».

Αρχείο 2ης πρόσκλησης