Διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

441

Τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15.00 και αφορά τη συζήτηση τεσσάρων (4) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Περί συγκρότησης του Νομικού Προσώπου σε σώμα».
  2. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικ. έτους 2017».
  3. «Περί καθορισμού εκτέλεσης  αιτημάτων  προμηθειών ,εργασιών οφειλών».
  4. «Περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017».

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 16.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Περί  ψήφισης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017».
  2. «Περί μετακίνησης τμημάτων των Δημοτικής Φιλαρμονικής Βοιών και συμμετοχή τους στις εορταστικές εκδηλώσεις της Εξόδου του Μεσολογγίου έτους 2017».

Αρχείο 2ης πρόσκλησης