Διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

365

Την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Περί καθορισμού εκτέλεσης  αιτημάτων  προμηθειών ,εργασιών οφειλών».

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15.30 και αφορά τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Περί ψήφισης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017».
  2. «Περί έγκρισης μελέτης-διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς 2017 στην Δ.Κ Μολάων».

Αρχείο 2ης πρόσκλησης