Διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

411

Την Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Περί καθορισμού εκτέλεσης αιτημάτων προμηθειών, εργασιών οφειλών».

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15.30 και αφορά τη συζήτηση τεσσάρων (4) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Περί αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
  2. « Περί  Ψήφισης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017».
  3. «Περί έγκριση μελέτης –διάθεση πιστώσεων για την  πραγματοποίηση των
    πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού 2017.
  4. «Περί έγκριση μελέτης –διάθεση πιστώσεων για την  πραγματοποίηση τωναθλητικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού 2017».

Αρχείο 2ης πρόσκλησης