Δυνατότητα πλεονάζουσας Αλιευτικής Ικανότητας σε επαγγελματικά σκάφη – Υποβολή Αιτήσεων

781

Το Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Λακωνίας /Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Πελοποννήσου ενημερώνει ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 3406/368489/30-11-2023 (Β’ 6854) Απόφαση του ΥΠΑΑΤ  σύμφωνα με την οποία ορίζονται το ύψος της συνολικής πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας σε χωρητικότητα (GT) και ισχύ κινητήρων πρόωσης (kW) η οποία μπορεί να διατεθεί σε δυνητικούς δικαιούχους κατόχους αλιευτικών σκαφών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις στις υπηρεσίες αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ανακοίνωση και το σχετικό Φ.Ε.Κ.

Επίσης δείτε το έντυπο αίτησης.